O FIRMIE

Grójecka Spółka Komunalna Sp. z o.o. powstała w celu realizacji zadań Gminy Grójec w zakresie działalnosci komunalnej dla zapewnienia wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie społecznym.

Przedmiotem działalności Spółki są:
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne(PKD 38.11.Z)

Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółki

Do góry

HARMONOGRAMY

Harmonogramy 2021 Grójec - obszar miejski


Harmonogramy 2021 Grójec - obszar wiejski

Do góry

PRZETARGI

PRZETARG: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy DOSTARCZENIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO POJAZDU SŁUŻĄCEGO DO
ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GRÓJECKIEJ SPÓŁKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GRÓJCU

Tytuł dokumentu Typ pliku Uwagi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Termin składania ofert: Data: 2021-02-03, godzina: 10:30
SIWZ PDF Dodano: 26-01-2021r.

PRZETARG: Sukcesywna dostawa do siedziby ZamawiajĄcego oleju napędowego dla potrzeb GrÓjeckiej SpÓłki Komunalnej sp. z o. o. w GrÓjcu

Tytuł dokumentu Typ pliku Uwagi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Termin składania ofert: Data: 2020-11-25, godzina: 10:00
SIWZ PDF Dodano: 17-11-2020r.
Informacja z otwarcia ofert PDF Dodano: 26-11-2020r.
Informacja o wyborze oferty PDF Dodano: 30-11-2020r.

PRZETARG: Przetwarzanie odpadÓw komunalnych odebranych od wŁaścicieli nieruchomoŚci poŁożonych na terenie gminy GrÓjec

Tytuł dokumentu Typ pliku Uwagi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Termin składania ofert: Data: 2020-11-27, godzina: 12:00
Sprostowanie PDF Dodano: 16-11-2020r.
SIWZ PDF

Dodano: 12-10-2020r.

Modyfikacja SIWZ PDF

Dodano: 19-11-2020r.

Ogłoszenie o sprostowaniu - zmiana terminu PDF

Dodano: 19-11-2020r.

Sprostowanie Simap - zmiana skrzynki e-Puap.pdf PDF

Dodano: 19-11-2020r.

Zmiana skrzynki e-PUAP 19_11_2020.pdf PDF

Dodano: 19-11-2020r.

Jednolity tekst zamówienia PDF Dodano: 12-10-2020r.
espd-request.xml XML Dodano: 12-10-2020r.
Instrukcja wypełniania JEDZ PDF Dodano: 04-11-2020r.
Identyfikator postępowania: 621e9996-36d6-4ea7-a9d5-236389ac1f21
Klucz publiczny   Dodano: 12-10-2020r.
Wyjaśnienia SIWZ PDF Dodano: 02-11-2020r.
Wyjaśnienia SIWZ 2 PDF Dodano: 06-11-2020r.
ModyfikacjaSIWZ10112020a.pdf PDF Dodano: 10-11-2020r.
ModyfikacjaSIWZ10112020b.pdf PDF Dodano: 10-11-2020r.
Formularz_kalkulacyjny_ceny_oferty10112020.pdf PDF Dodano: 10-11-2020r.
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf PDF Dodano: 30-11-2020r.
Informacja_o_wyborze.pdf PDF Dodano: 11-12-2020r.

PRZETARG: Dostawa w formie leasing operacyjnego (z opcjĄ wykupu) fabrycznie nowego samochodu z urzĄdzeniem hakowym oraz urzĄdzeniem do zbierania i transportu odpadÓw komunalnych dla GrÓjeckiej SpÓŁki Komunalnej sp. z o. o. w GrÓjcu

Tytuł dokumentu Typ pliku Uwagi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Termin składania ofert: Data: 2020-08-31, godzina: 12:00
SIWZ nieaktualny PDF

Dodano: 11-08-2020r.

Opis Przedmiotu Zamówienia PDF Dodano: 24-08-2020r.
Wyjaśnienie oraz Modyfikacja treści SIWZ PDF Dodano: 24-08-2020r.
Wyjasnienie z dn 25.08.2020 PDF Dodano: 25-08-2020r.
Oferta na dostawę w formie leasingu operacyjnego DOC Dodano: 25-08-2020r.
Modyfikacja SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert PDF Dodano: 28-08-2020r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF Dodano: 31-08-2020r.
SIWZ PDF Dodano: 31-08-2020r.
Wyjaśnienie SIWZ PDF Dodano: 31-08-2020r.
Informacja z otwarcia ofert PDF Dodano: 08-09-2020r.
Informacja o wyborze oferty PDF Dodano: 21-09-2020r.

PRZETARG NA Zakup wraz z dostawĄ 2 sztuk uŻywanych pojazdÓw sŁUŻĄcych do zbierania i transportu odpadÓw komunalnych dla GrÓjeckiej SpÓŁki Komunalnej sp. z o. o. w GrÓjcu

Tytuł dokumentu Typ pliku Uwagi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Termin składania ofert: Data: 2020-08-14, godzina: 12:00
SIWZ PDF Dodano: 06-08-2020r.
zał. nr 1 do SIWZ PDF Dodano: 10-08-2020r.
Wyjasnienie oraz modyfikacja treści SIWZ PDF Dodano: 10-08-2020r.
Wyjaśnienie z dn 10.08.2020 PDF Dodano: 10-08-2020r.
Wyjaśnienie z dn 11.08.2020 PDF Dodano: 11-08-2020r.
Informacja z otwarcia ofert PDF Dodano: 14-08-2020r.
Informacja o wyborze oferty PDF Dodano: 31-08-2020r.

PRZETARG NA Zakup wraz z dostawĄ 2 sztuk uŻywanych pojazdÓw sŁUŻĄcych do zbierania i transportu odpadÓw komunalnych dla GrÓjeckiej SpÓŁki Komunalnej sp. z o. o. w GrÓjcu

Tytuł dokumentu Typ pliku Uwagi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Termin składania ofert: Data: 2020-07-20, godzina: 10:00
SIWZ PDF nieaktualny
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf PDF Dodano: 13-07-2020r.
SIWZ 13-07-2020r. PDF nieaktualny Dodano: 13-07-2020r.
Wyjasnienie dot. SIWZ PDF Dodano: 13-07-2020r.
Modyfikacja_SIWZ 16072020.pdf PDF Dodano: 16-07-2020r.
SIWZ_16-07-2020r.   aktualny Dodano: 16-07-2020r.
Informacja z otwarcia ofert PDF Dodano: 21-07-2020r.
Informacja o wyborze oferty PDF Dodano: 06-08-2020r.

 

PRZETARG: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH NA ODPADY DLA GSK Sp. z o.o.

Tytuł dokumentu Typ pliku Uwagi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Termin składania ofert: Data: 2020-07-20, godzina: 10:00
SIWZ PDF  

Załącznik nr 6 do SIWZ_wzór umowy.pdf

PDF  
Załącznik nr 7 do SIWZ_OPZ.pdf PDF  
Pytania i odpowiedzi PDF Dodano: 15-07-2020r.
Pytania i odpowiedzi 2 PDF Dodano: 17-07-2020r.
Informacja z otwarcia ofert PDF Dodano: 21-07-2020r.
Informacja o wyborze oferty PDF Dodano: 10-08-2020r.

 

 

Do góry

Kontakt

TAUROS

Grójecka Spółka Komunalna Sp. z o.o.

tel. 48 387 13 00

biuro@gsk.grojec.eu
www.gsk.grojec.eu

PREZES
Janusz Gaweł
tel: 515 245 001

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Małecka
tel: 603 120 709

ul. Kobylin 1D
05-600 Grójec
NIP: 797-207-21-66
REGON: 385769529

Przedsiębiorstwo pracuje od poniedziałku do piątku w godz.  od 7.30 do 15.30

Do góry